SVC News

TIÊU CHUẨN AFI

QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Yêu cầu chung:  A. Mỗi chuyến hàng đến Mỹ phải là hàng có chất lượng tốt và được bảo quản phù hợp với (tập quán) hàng hóa thương mại. Không cho phép nhiễm sâu sống. B.Hạt điều phải được đóng gói trong thùng...

Read more...

CALCONUT ĐÃ CHIẾM DỤNG HÀNG TRIỆU DOLLARS TỪ NHÀ CUNG CẤP HẠT ĐIỀU VIỆT NAM NHƯ THẾ NÀO?

CALCONUT, S.L là một công ty Tây Ban Nha. Địa chỉ tại : Polígono Industrial Riodel, Finca M E-2 03110, Mutxamel Alicante, Tây Ban Nha. chuyên kinh doanh và phân phối hạt điều. Vào ngày 05/09/2023, CHÚNG TÔI và Calconut đã tiến hành kí kết một hợp đồng trị giá 135.125 USD (...

Read more...

From Orchard to Export: Inside the Cashew Industry of Vietnam with SVC Cashew Factory

Vietnam, renowned for its cashew orchards, has become a pivotal player in the global cashew industry. This blog post takes you on a comprehensive journey through the cashew industry in Vietnam, highlighting the process from cultivation to export, with a special focus on the contribution of SVC Cashew Factory. Cashew Orchards...

Read more...

CASHEW MARKET INFORMATION 13.11.23

Last week the cashew export market experienced a lull in activity, with less buyers and sellers participating in the market. Cashew nut prices, particularly for WW320, WW450, and second-quality grades, have been on a downward trend because of stagnant sales. In October, Vietnam imported approximately 194,975 tons of raw nuts, reflecting...

Read more...